ร้องไห้ได้ไหม !! “ในหลวง ร.๙” ทรงตรัสถาม “สมเด็จย่า” เมื่อครั้งวัยเยาว์ในยามที่ประชวรหนัก !!

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เล่าเรื่องราวในวัยเยาว์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระนิพนธ์หนังสือ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์” ที่มีใจความตอนหนึ่งความว่า ….

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมพรรษา ๕ พรรษาและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) มีพระชนมพรรษา ๓ พรรษา ได้ประชวรด้วยโรคบิด พร้อมกันทั้งสองพระองค์ ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและจะต้องฉีดยา เอ็มมิติน (Emetine) 1 เข็มและสวนด้วยยา ยาเทรน (Yatren) 2-3 ครั้ง สมเด็จแม่จึงได้อธิบายว่า จะเจ็บหน่อย พระองค์เล็กหรือในหลวง รัชกาลที่ ๙ จึงได้ทรงตรัสถามว่า “ร้องไห้ได้ไหม” แต่พระองค์เล็กก็ไม่ได้คำตอบใดใดกลับคือมา ซึ่งสมเด็จแม่คิดว่าการประชวรครั้งนี้น่าจะมาจากการเสวยไอติมหลอดน้ำอ้อยสดที่ข้างล่างตำหนัก ทำได้ไม่สะอาดพอ และมีแมลงวันมากก็เป็นได้

 

แหล่งที่มา : http://www.tnews.co.th

NN

ใส่ความเห็น

Top