งดงามสมเป็นสังฆราชา สมเด็จพระสังฆราช รับสั่ง “อย่าเอาเงินมาถวาย” เหตุทำพุทธศาสนาเสื่อม

ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คของ “Suwanna Pueakchaona” เกี่ยวกับรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 อันแสดงให้เห็นถึงจริยวัตรอันงดงาม ของสมเด็จพระสังฆราช ได้เป็นอย่างดี และได้ถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก ด้วยความปลื้มปิติของผู้ที่ได้อ่านเรื่องราว

ซึ่งมีใจความว่า

…สมเด็จพระสังฆราช รับสั่งกับประชาชนที่มาสักการะบูชาท่านว่า “อย่าเอาเงินมาถวาย” พระรับเงินรับทองเป็นอาบัติที่รุนแรงมาก พุทธศาสนาของเราเสื่อมลงถึงวันนี้ คิดให้ดี เป็นเพราะโยมไม่ศึกษาพระธรรมวินัย เอาเงินไปถวายพระ เมื่อไหร่พวกเราจะเลิกทำบาปกันเสียที หยุดเอาเงินให้พระ หยุดทำร้ายพระศาสนา หยุดสร้างกลุ่ม “เบ็ญจราคี” ที่โสโครกโสมมเพิ่มขึ้น

ซึ่งข้อความดังกล่าว นำความชื่นชมและเพิ่มความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นอย่างมากในโลกโซเชียล ดังที่เคยมีข้อความโอวาทของพระองค์ท่าน ปรากฏตามสื่อต่างๆ ก่อนหน้านี้

“เราไม่มีแม้สักแดงเดียวนะ เราไม่สะสม
“แม้แต่เหรียญอาจารย์ฝั้นสักเหรียญเรายังไม่มี
“รถเราก็ไม่มี”

อ่านแล้วก็นำไปทำตามกันด้วยนะคะ เพราะเงินนั้นถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งจริงๆ ลองทำเป็นกับข้าวหรือถวายข้าวของไปดีกว่าที่จะมอบเงินก้อนโตคะ หรือก่อสร้างแทนก็ได้คะ

NN

ใส่ความเห็น

Top